Emaila

Da li vam treba licenca za čuvanje dece u Srbiji i Hrvatskoj?

Kao i u bilo kojoj drugoj delatnosti, za pružanje posebne vrste usluga potreban vam je sertifikat da možete da obavljate te usluge.

 

Photo by Mikhail Nilov from Pexels 

 

Isto je ako želite da radite kao bebisiterka - trebaće vam dozvola, odnosno licenca za čuvanje dece koje izdaju privatne institucije koje imaju vladinu dozvolu za izdavanje tih sertifikata. Ili to mogu biti nevladine organizacije ili obrazovne institucije sa dobrom reputacijom.

 

Sertifikat ili licenca se obično daje kada uspešno završite kurs koji može da traje nekoliko dana ili čak nekoliko meseci.

 

Kursevi obično imaju teorijsku nastavu, radionice i praktičnu obuku. Obuhvataju sve teme koje će vam biti potrebne da biste počeli da radite kao bebisiterka, kao što su veštine komunikacije, bezbednost, negovanje deteta, bavljenje uobičajenim dečjim ponašanjem itd.

 

 

Da li je potrebna dozvola za čuvanje dece u Hrvatskoj i Srbiji?

Pa, ovo pitanje ima dva odgovora - da i ne. U zavisnosti od toga u kojoj zemlji želite da radite, trebaće vam licenca.

 

Hrvatska ima pravni okvir za rad bebisiterki, što znači da je zemlja razvila i ustalila procese kako da osoba postane bebisiterka.

 

S druge strane, Srbija nema taj pravni okvir, ali postoje i drugi načini da postanete bolja bebisiterka i roditelji su ih svesni.

 

Hrvatska

Hrvatska ima Zakon o dadiljama, a država je napravila imenik dadilja/bebisiterki u kojem svaka bebisiterka mora biti registrovana kako bi mogla obavljati ove usluge.

Bebisiterke moraju da ispune nekoliko uslova:

 • Potrebno im je zdravstveno uverenje da su sposobne za rad
 • Treba da prođu proveru krivične evidencije
 • Treba da završe najmanje trogodišnju srednju školu

 

Pored toga, zakon kaže da dadilje i bebisiterke moraju da prođu kurs čuvanja dece („Program osposobljavanja za poslove dadilje“) koji traje 400 sati.

 

Kurs je podeljen na 8 modula i gotovo svaki modul ima teorijske časove, radionice i praktičnu obuku:

 1. Bezbednost na radnom mestu i prva pomoć
 2. Organizacija rada
 3. Komunikacione veštine
 4. Osnovne psihosocijalne karakteristike deteta
 5. Osnovi predškolske i školske pedagogije
 6. Nega i zdravlje deteta
 7. Dečje aktivnosti
 8. Praktična nastava

 

Kada završite ovaj program, imaćete pismeni, usmeni i praktični ispit. Praktični ispit uključuje:

 • Primenu zaštitne opreme na radnom mestu
 • Primenu opreme, materijala i sredstava za obavljanje poslova dadilje
 • Primenu higijensko-epidemioloških mera u prostoru u kome će raditi dadilje/bebisiterke
 • Demonstraciju zadataka koje će obavljati dadilja/bebisiterka

 

Kada uspešno završite ispit, dobićete licencu za čuvanje dece.

 

Kurs se može pohađati u raznim obrazovnim institucijama za odrasle, poput „Petar Zrinski“, „Učilište Eduka Savjet“, „Pučko otvoreno učilište Koprivnica“, „Magistra“ itd.

 

Photo by RODNAE Productions from Pexels

 

 

Srbija

Da biste mogli da radite kao bebisiterka, u nekim zemljama će vam trebati posebna licenca. U nekim drugima, poput Srbije, ne postoji dozvola posebno namenjena za čuvanje dece.

 

Ako želite da radite u agenciji za čuvanje dece, možda ćete morati uspešno da završite njihov kurs za čuvanje dece da biste tamo dobili posao.

 

Na primer, agencija „Bebi servis“ zahteva da ste završili najmanje srednju školu, što znači da bebisiterke koje rade u ovoj agenciji moraju biti starije od 18 godina.

 

Tokom procesa prijavljivanja za posao, moraćete da položite nekoliko psiholoških testova, a zatim kurs praktične i teorijske obuke u vrtiću. Kada završite sa svim ovim delovima prijave za posao, tada možete početi da radite.

 

Druge agencije nemaju tako rigidan i težak postupak prijave za posao, ali većina uključuje psihološke testove.

 

Ipak, postoje neki kursevi čuvanja dece koje možete da pohađate.

 

Škola za dadilje“ organizuje kurs na kojem možete da naučite:

 • Razvojne potrebe deteta (3-6 godina)
 • Osnove razvojne psihologije
 • Komunikacija i interakcija
 • Saradnja sa porodicom
 • Dečja ishrana
 • Deca i vreme za igru
 • Kurs prve pomoći

 

Bebisiterke mlađe od 18 godina ne mogu da pohađaju ovaj kurs.

 

Happymamma“ organizuje još jedan sveobuhvatan kurs čuvanja dece, koji traje oko 5 meseci i uključuje 360 sati. Može se pohađati online.

Kurs je podeljen u 7 obrazovnih modula:

 1. Bezbednost i zaštita na radu i osnove prve pomoći kod dece
 2. Specifičnosti rada u kućnim uslovima
 3. Komunikacijske veštine
 4. Osnove razvojne psihologije, faze razvoja prema Pijažeu
 5. Osnove predškolske i školske pedagogije i Montesori pedagogija
 6. Briga i nega beba i dece u uobičajenim i uslovima pandemije
 7. Značaj kreativne igre, pričanja priča i emocionalne inteligencije na buduće blagostanje deteta

 

Ovi moduli se uče kroz teorijsku nastavu, radionice i praktičnu nastavu. Na kraju kursa sledi test i ako uspešno položite sva tri dela, dobićete sertifikat za čuvanje dece.

 

Ista institucija takođe organizuje dvodnevnu online obuku čuvanja dece.

 

 

Da li su dozvola za čuvanje dece i kurs čuvanja dece dovoljni?

Licence, odnosno završeni kursevi su zahtev da počnete da radite, ali ako prestanete redovno da učite, izgubićete se u moru sličnih bebisiterki.

 

Potrebne su vam neke druge posebne veštine koje će vas izdvojiti od ostalih bebisiterki, da bi vas više roditelja odabralo.

 

Te veštine mogu biti veštine čuvanja dece, ali takođe ako ste dobri u sportu, muzici, umetnosti, jezicima ili nečem drugom, to može biti vaša jača strana.

 

Pogledajte naš članak „Čuvanje dece i kvalifikacije koje treba da imate“ da biste saznali koji još kursevi i obuke postoje.

 

Naravno, ne morate i zapravo, ne možete završiti sve te kurseve pre nego što počnete da radite, jer ih ima mnogo. Taj članak možete da posmatrate kao smernicu za aspekte čuvanja deteta na kojima možete da radite tokom vremena.

 

Verovatno nećete moći da pronađete sve te kurseve u gradu u kojem živite. Ipak, pošto nas je pandemija prebacila u online svet, najverovatnije ćete sličan kurs moći da pronađete i na internetu.

 

 

Zaključak

Industrija čuvanja dece u Hrvatskoj i Srbiji tek uzima maha, stoga će biti sve više ljudi koji će se odlučiti za to polje poslovanja.

 

Ako sada počnete da radite na svojim veštinama čuvanja deteta i nastavite to da radite i usput steknete iskustva, imaćete prednost u odnosu na početnike, a takođe i u odnosu na druge bebisiterke sa iskustvom. Moći ćete da naplatite više za svoje usluge, pa čak i da birate svoje klijente.